+

+

Mediaworker to osoba, która zajmuje się wyłącznie produkcją tekstów. Ghostwriter jest osobą, która za wynagrodzeniem pisze teksty, które następnie zostają opublikowane pod nazwiskiem zleceniodawcy. Czy to są dziennikarze? Czy będąc autorami tekstów często wysokospecjalistycznych są mistrzami w dziedzinie, o której piszą i posiadają profesjonalny warsztat zawodowy. Kim są „pisarze”-publicyści, autorzy artykułów ukazujących się na portalach (stronach) internetowych, z przymiotnikiem „religijny”. Czy są nimi profesjonaliści? Czy księża i/lub inne osoby duchowne posiadają wiedzę i umiejętności, właściwe…

+

+

… aby byli znawcami terminologii religijnej. Czy te osoby znają zasady pisowni słownictwa religijnego? Jeżeli znają, czy je stosują? Na takie pytania odpowiedzi udziela audyt treści.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]