lso.wawares.pl

zapraszam do współpracy

weryfikacja treści

poprawność • przydatność • skuteczność

„Skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, gdy odbiorca rozumie przekaz tak, jak zamierzał go przekazać nadawca. W skutecznej komunikacji informacja nadawcy oddaje jego intencję, a interpretacja odbiorcy zbiega się z zamiarami nadawcy. Na komunikację wpływają nasze potrzeby, oczekiwania, postawy, ale również reakcje wywoływane przez nas u naszego rozmówcy. (…) Na komunikację negatywnie mogą wpływać tzw. bariery komunikacyjne. (…) Za bariery komunikacyjne, jak i satysfakcjonujące porozumienie odpowiedzialne są dwie strony. (…) W sztuce porozumiewania się dużą rolę odgrywa umiejętność słuchania. Słuchając uważnie, dajemy w pełni wypowiedzieć się rozmówcy, co sprawia, że lepiej możemy go poznać i zrozumieć”.

Pierwszym „areopagiem” współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, „światową wioskę”. Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. l++++++++++ll REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego

Odwiedzany portal ma uwrażliwić na potrzebę przygotowania treści pod kątem ich odbiorców. Jednakże nie przez obniżenie wartości merytorycznych publikacji, lecz dostosowanie tekstów do poziomu wiedzy odbiorców przekazywanych informacji. Tylko wówczas mają one wartość edukacyjną. Natomiast treści wiarygodne są wtedy, gdy pomimo działań dostosowawczych zachowują wartość poznawczą.

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]