Dezinformacja to wprowadzenie kogoś w błąd przez podanie mylących lub fałszywych informacji. Aby dobrze zrozumieć czym jest dezinformacja, przypomnieć należy iż informacja jest to przedstawienie obiektywnego faktu. Informacja powinna być możliwa do zweryfikowana. Dezinformacja jest zamierzona wtedy, gdy w wyniku celowego działania (manipulacji) następuje zaburzenie przekazu informacyjnego. Z kolei dezinformacja niezamierzona jest efektem np. braku wiedzy, jak i powielania niezweryfikowanych informacji. Niewykluczone jest także osiągnięcie efektu niezamierzonego, wynikającego z błędnego zrozumienia treści informacyjnej przez odbiorcę. Przy czym również należy dostrzegać różnice. Informacje są stwierdzeniem faktu; opinie opierają się na odczuciach oraz refleksjach osób, które je wygłaszają. Toteż nie wolno zapominać, że wyrażenie opinii w sprawie może być poprzedzone nierzetelną informacją, autorstwa manipulatora realizującego obrany cel, a tymże może być stworzenie otoczki dla wyrażenia zamierzonej opinii.

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]