Interpretacja to sposób rozumienia albo wyjaśnienia sensu lub znaczenia czegoś. Nie będzie zapewne odkrywczym stwierdzenie, że można dużo mówić a nic nie powiedzieć. Dlatego w przypadku, gdy słowa mają tylko brzmienie będąc całkowicie pozbawione treści trudno wskazywać to, co wydaje się wręcz niemożliwe, czyli sposób (z)rozumienia pustosłowia. Wówczas w pamięci każdy z nas przywołuje pytanie: Co chce przekazać nam autor w … – swojej wypowiedzi, informacji, opinii. Słowach bez, co najmniej głębszej,  treści, a często słowach bez pokrycia np. w materiałach źródłowych. Jak wówczas, gdy np. próżno szukać przepisów, na które powołuje się autor informacji, a których nie ma w prawie (np. kanonicznym). Nie jest też możliwa interpretacja chciejstwa, jak i życzeniowych pragnień. Częstokroć będących przymusem i presją. Wynikającymi z samowoli, zwykle podbudowanej potrzebami dominacji i podporządkowania tzn. górowania nad kimś, kto będąc od kogoś zależny, ma obowiązek przystosowania się do  czegoś. 

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]