Kompromitacja, to wywołana czyimś działaniem utrata dobrej opinii i narażenie siebie lub kogoś na wstyd lub śmieszność. Autokompromitacja (samokompromitacja) jest pewną formą autodestrukcji (samozniszczenia), czyli niszczeniem siebie samego (pod względem fizycznym, psychicznym itd.). Z psychologicznego punktu widzenia, autodestrukcja to świadome działanie na swoją szkodę. Nie raz i nie dwa podejmowane na podstawie złych decyzji, opartych na błędenych przekonaniach np. o niewiedzy osób będących adresatami przekazywanych informacji. Ten sam problem dotyczy wyrażanych „jedynie słusznych” opinii. Tymczasem kompromitacja jest nie tylko przyczyną utraty autorytetu, lecz szczególnie dotkliwa w jej skutkach dla kogoś, kto jest uznawany i/lub uznaje siebie za wyrocznię-dyktatora. Zatem osobę, która jest uważana za (bezwzględny) autorytet w jakiejś dziedzinie, jak też w pewnym środowisku (np. ksiądz w parafii). Środkiem przeciwdziałającym kompromitacji są słowa Sokratesa: „wiem, że nic nie wiem”.

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]