„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Tak stanowi art.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ czytaj ] Między innymi są to utwory wyrażone słowem (teksty) i fotograficzne. Stąd też art. 81 przywołanej ustawy doprecyzowuje, że: „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. (…) Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (…); osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. Niestety, odnosząc się do treści publikowanych na parafialnych portalach internetowych, właśnie tam przepisy prawa autorskiego są najczęściej nieprzestrzegane. Tak w zakresie ochrony praw twórców (autorów), jak i ochrony wizerunku osoby.

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]