W polskim tzn. lokalnym Kościele katolickim obowiązują dwa, niezależne od siebie, systemy prawne – prawo świeckie i prawo kościelne. Nie we wszystkich unormowaniach kompatybilne. Pomimo tego – co zapisano w treści art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”. Co bezsprzecznie wskazuje, że w Kościele katolickim, w kwestiach nieuregulowanych prawem kościelnym [ więcej ] obowiązuje prawo państwowe. Aktem prawnym, nieco wcześniejszym od Konkordatu podpisanego pomiędzy Stolicą Apostolską a RP [ czytaj ] jest regulująca relacje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. [ czytaj ]

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]