W treści Ustawy prawo prasowe znajduje się zapis: „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. (…) Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym”. [ czytaj ] Prawo prasowe dotyczy również treści publikowanych na stronach i portalach internetowych. Do przestrzegania prawa państwowego zobowiązany jest Kościół katolicki, którego parafie z reguły prowadzą portale lub strony internetowe. Publikując na nich treści, które powinny być rzetelnymi (prawdziwymi i pełnymi) informacjami, lecz bardzo rzadko takimi są. Niestety, zazwyczaj to tylko powielana dezinformacja.

zapraszam do współpracy

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]